Fornuftig kortbruk

Gunstige betingelser

Produktfordeler

Prisliste - gjeldende fra 01.03.2017

Rente 

Sparerente fra første krone

   1,25 %

*

Rente ved bruk av kreditt (påløper fra dag én)    10,95%

    

Gebyroversikt

     
Varekjøp i Norge og i utlandet 
kr. 0,-
 
Kontantuttak av inntil kr 1000,- v/varekjøp i Norge 
kr. 0,-
 
NettKonto 
kr. 0,-
Bestilling av kvitteringsoblat kr. 10,-
Overføring til egen konto via kontofon kr.
0,-
Overføring til egen konto ved henvendelse til Kundeservice kr. 0,-

Minibankuttak i Norge kr. 10,-

Minibankuttak i utlandet kr. 25,-

Månedsgebyr ved bruk av kreditt kr. 25,-

*

Valutapåslag ved bruk av kort i Europa
   1,75 %
Utenfor Europa
   2%

Årsavgift

     
Årsavgift
kr. 0,-
Årsavgift for tilleggskort
kr. 0,-
Årsavgift for studentmedlemmer
kr. 0,-

Beløpsgrenser

     
Varekjøp i Norge:
kr. 40.000,-
pr. 7 dager
Varekjøp i utlandet: kr. 40.000,- pr. 7 dager
Kontantuttak i Norge/utlandet: kr. 10 000,- pr. 7 dager

* Utmeldte medlemmer og medlemmer i organisasjoner uten Cresco Unique-avtale, har p.t. 1 % innskuddsrente og 11,35 % kredittrente. Årsavgiften er kr. 250,- og månedsgebyret er kr 35,- ved bruk av kreditt.

Har du behov for høyere beløpsgrense, bruk bestillingsskjema eller ta kontakt med Kundeservice på telefon 815 22 040.

 

Betalingsbetingelser

Kontohaver er innforstått med at renter beregnes daglig og godskrives/belastes konto månedlig. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.

Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3 % av benyttet kreditt og minimum kr. 200,- eller hele saldo om den er lavere. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.

Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven ac 13.05.88 nr 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.

Pris Cresco Unique: Nominell rente: 10,95 %. Effektiv rente 16,0 %, 15.000 o/ 12 mnd, totalt kr 16.242,-. Priser og betingelser gjelder per 01.03.2017, og kan bli endret.