Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Unique: Eff. rente 16,0 %, 15 000 o/ 12 mnd, totalt kr 16 242. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Gunstige betingelser

Produktfordeler

Betalingsforsikring gir trygghet ved tap av inntekt

Forsikringene leveres av DNB Bank ASA

Gjør økonomien tryggere dersom det uforutsette skjer. Betalingsforsikring overfører dine månedlige forpliktelser tilbake til oss dersom du blir utsatt for langvarig sykdom, arbeidsledighet eller permittering.

Søk om betalingsforsikring Meld skade

 

Ved hvilke tilfeller gjelder betalingsforsikringen?

Hva dekker Betalingsforsikring?

Ved overnevnte forhold overtas betalingen av dine månedlige forpliktelser til oss. Forsikringen dekker månedlige avdrag og renter – hele 7 % av utestående saldo i inntil et år. Ved kritisk sykdom eller tap av liv, innfris saldoen i sin helhet. Du beskyttes også mot betalingsanmerkninger og mislighold ved tilfeller som forsikringen dekker.

Hva koster Betalingsforsikring?

Premien beregnes med 0,7 % av utestående saldo ved varsling. Herav går 40 % til provisjon til DNB Bank ASA som forsikringsagent for å dekke salgs-, markedsførings-, etablerings- og administrasjonskostnader.
Dersom du har 10 000 kroner i saldo, vil den månedlige premien for Betalingsforsikring være 70 kroner. Forsikringspremien er spesifisert på fakturaen du får fra oss. Du kan når som helst si opp forsikringen.

Hvordan tegne Betalingsforsikring?

Fyll ut og send inn skjemaet nederst på siden. Du kan også tegne Betalingsforsikring ved å ringe Kundeservice på telefon +47 24 06 20 00. Dette er kun et utdrag av gjeldende bestemmelser.  Forsikringsordningen gjelder kun hovedkortinnehaver. Les fullstendige vilkår her. Se forsikringsbevis her.

Hvis du har opprettet forsikring før 01.april 2013 ta kontakt med Kundeservice for opplysning om vilkår og forsikringsbevis.  

 

 

Mer om hva forsikringen dekker:

Langvarig sykemelding

Ved sykemelding utover 30 dager utbetales 7 % av utestående saldo på sykemeldingstidspunktet. Utbetalingen skjer hver måned inntil du blir friskmeldt i maksimalt 12 måneder. For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Arbeidsledighet

Ved ufrivillig arbeidsledighet utover 30 dager utbetales 7 % av utestående saldo på det tidspunktet du ble arbeidsledig. Utbetalingen skjer hver måned inntil du kan gjenoppta arbeidet i maksimalt 12 måneder. For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Permitteringer

Ved ufrivillig permittering utover 30 dager utbetales 7 % av utestående saldo på det tidspunktet du ble permittert. Utbetalingen skjer hver måned inntil du kan gjenoppta arbeidet i maksimalt 12 måneder. For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Kritisk sykdom

Ved en av kritiske sykdommer som nevnt under, utbetales utestående saldo på diagnosetidspunktet:

  • Kreft
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerneslag
  • Hjertesykdom som krever operasjon
  • Transplantasjon av viktig organ og nyresvikt)

For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Tap av liv

Ved dødsfall utbetales utestående saldo på diagnosetidspunktet. For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Søk om betalingsforsikring

Ja , jeg ønsker Betalingsforsikring og erklærer at jeg:

  • er arbeidsfør i heltidsarbeid i Norge (mer enn 16 timer i uken) eller selvstendig næringsdrivende.
  • er frisk, dvs at du ikke er kjent med sykdom, symptomer eller skade, som har eller vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold.

NB! Husk å oppgi ditt kontonummer på skjemaet. Kontonummeret ditt finner du på fakturaen.

 

Betalingsforsikring

Pris Cresco Unique: Eff. rente 16,0 %, 15 000 o/ 12 mnd, totalt kr 16 242. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.