Fornuftig kortbruk

Lån - for små og store drømmer

Produktfordeler

Du kan enkelt administrere lånet ditt via nettbanken.

Har du fått innvilget Lån, kan du logge inn på www.nettkonto.no med BankID og overføre lånet til din egen bankkonto.

Via nettbanken kan du administrere lånet ditt som du ønsker. Nettbanken hjelper deg å holde full oversikt over saldo og transaksjoner til en hver tid. Du kan selv bestemme nedbetalingsbeløpet (minimum 3 % av utestående saldo) og tilpasse innbetalingene til din økonomi.

Etter hvert som du betaler ned på lånet har du også mulighet til å låne på nytt opp til opprinnelig innvilget lånebeløp, uten å søke om nytt Lån.


Med Lån kan du være din egen banksjef, enkelt og greit!

Pris Cresco Lån: Nominell rente: 16,2 %. Effektiv rente 19,4 %, 65.000 o/ 5 år. Totalt 97.460,- Priser og betingelser gjelder per 27.01.2017, og kan bli endret.