Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Access: Eff. rente 24,9%, 25.000 kr o/12 mnd. Kostnad 3.144 kr. Totalt 28.144 kr Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Kundeservice

 • Kontakt oss

  Hva kan vi hjelpe deg med?

  Ring oss

  Vi treffes på telefon (+47) 24 06 20 00 fra kl 08:00 til kl 22:00 alle dager, unntatt bevegelige helligdager. På samme nummer kan du også bruke Kontofon døgnet rundt.

  Våre åpningstider :
  Mandag - Torsdag   kl 08.00 - 21.30
  Fredag             kl 08.00 - 20.00
  Lørdag             kl 09.00 - 17.00

  Sperring av kort

  Har du mistet eller blitt frastjålet kortet, må du umiddelbart sperre kortet. Du kan logge inn i nettkonto og gjøre det selv, eller ringe (+47) 24 06 20 00 . Tjenesten er åpen hele døgnet. Alternativt fra utlandet: (+47) 75 12 86 17.

 • Sperring av kort

  Sperring av kort

  Har du mistet eller blitt frastjålet kortet ditt?

  Logg deg umiddelbart inn på nettkonto.no og klikk på "Sperring av kort" i menyen under kontoinformasjon. Velg kortet du har mistet eller blitt frastjålet og klikk på knappen "Sperr".

  Har du ikke tilgang til nettkonto for øyeblikket, ring umiddelbart telefon (+47) 24 06 20 00  alternativt (+47) 75 12 86 17 for sperring av kortet.

  Tjenesten er åpen hele døgnet, hele året.


 • PIN-kode

  Har du glemt PIN-koden?

  Bestill ny PIN-kode i NettKonto. Du vil motta ny kode i løpet av en uke.

  Lær deg PIN-koden
  PIN-koden er din personlige kode som du taster når du bruker kortet i betalingsterminaler og minibanker.
  Det er viktig at du kan koden utenat, og ikke skriver den ned noe sted.

 • Kontofon

  Kontofon gir kontotilgang fra telefon

  Du kan selv kontrollere og styre kontoen din døgnet rundt med telefonen. Med kontonummer og kontofonkode kan du selv overføre penger, kontrollere saldo og de siste bevegelsene på kontoen.

  Du kan selv betjene kontoen med telefonen din

  Du kan ringe kontofonen 24 timer i døgnet på nummer (+47) 24 06 20 00. Der blir du bedt om å taste inn ditt kontonummer, som du finner du på kontoutskriften eller på baksiden av kortet. Deretter taster du inn din kontofonkode (3 siffer). Du blir enkelt og greit fortalt hva du skal gjøre når du ringer.

  På Kontofon kan du gjøre følgende valg:

  • Tast  1  De siste bevegelser på konto
  • Tast  3  Endring av Kontofonkode
  • Tast  4  Saldo og renter forrige år
  • Tast  5  Rente- og gebyropplysninger
  • Tast 70  Kontantoverføring
  • Tast 80  Kontooversikt
  • Tast 81  Sperre kort

   

 • eFaktura

  Enkelt og oversiktlig med eFaktura

  Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken i stedet for i postkassen, ferdig utfylt med kontonummer, KID og det hele.

  Alle eFakturaer må godkjennes av deg før de belastes konto, og du kan enkelt endre beløp og forfallsdato hvis du har behov for dette. Se www.efaktura.no for mer informasjon.  

  Så enkelt oppretter du en eFaktura-avtale

  Neste gang du skal betale en faktura, vil du få forslag om å etablere en eFaktura-avtale dersom betalingsmottaker tilbyr dette. Ved å bekrefte avtalen, vil du motta  neste faktura som eFaktura i nettbanken din.

  Ønsker du å motta fakturaen din som eFaktura?

  Følg fremgangsmåten ovenfor eller du kan gjøre det på følgende måte i nettbanken din: Under valg for eFaktura kan du søke opp DNB, og mottaker skal være DNB Bank ASA, Kredittkort. Din eFaktura-referanse er ditt personlige kontonummer. Dette finner du på baksiden av kortet ditt og på fakturaen fra oss.

  Ved å få tilsendt fakturaen som eFaktura,  unngår du å bli belastet for administrasjonsgebyr som påløper ved utsendelse av papirfaktura.

 • Sikkerhet

  Vi tar sikkerhet på alvor

  Din sikkerhet er vårt ansvar. Derfor kan du være trygg når du betaler med Cresco-kortet ditt på nett, bruker våre nettbetalingstjenester eller bestiller et kort fra oss.

  Sikkerhetsregler

  Et kredittkort er normalt den tryggeste måten du kan oppbevare penger på. Men ingen systemer er trygge dersom du selv ikke følger noen enkle sikkerhetsregler. Husk at kortet inneholder dine penger, og det er bare du som kan hindre at uvedkommende får tak i dem.

  1. Cresco kortet skal behandles som et verdipapir på lik linje med for eksempel kontanter.
  2. Oppbevar alltid kortet på et trygt sted, og utilgjengelig for andre.
  3. Lær PIN-koden utenat.
  4. Oppbevar aldri PIN-koden, i noen form, sammen med ditt Cresco kort.
  5. Kontroller med jevne mellomrom at du har kortet ditt.
  6. Fortell aldri PIN-koden til noen.
  7. Lån aldri bort ditt personlige Cresco kort.
  8. Sørg for at ingen ser PIN-koden din når du tar ut kontanter eller betaler med Cresco kortet.
  9. Oppbevar Cresco kortet så det ikke bøyes, ripes eller utsettes for unødvendig slitasje.
  10. Ikke utsett Cresco kortet for magnetiske påvirkninger. Vær spesielt oppmerksom på høyttalere og elektriske apparater.
  11. Kontroller alltid kontoutskriftene mot egne kvitteringer.
  12. Se også sikker handel på nettet.
  • Sikker handel på internett

   Sikker handel på internett

   Internett er det enkleste handlestedet. Det eneste stedet hvor du kan kjøpe hva det måtte være; 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året.

   Mange er fremdeles skeptiske med tanke på å handle på internett, men tar en visse forholdsregler er det ikke mer usikkert å bruke kortet på internett enn i vanlige butikker.

   • Ikke overlat bruk av kortet eller kortnummeret til andre.
   • Ikke oppgi kortnummeret som aldersbevis.
   • Ta alltid utskrift av bekreftelsen på kjøpet.
   • Ikke handle med kortet på useriøse nettsteder (online casinoer, erotikk o.l.).
   • Meld fra straks om kortet blir stjålet eller forlagt.
  • Personlige opplysninger er trygge

   Personlige opplysninger er trygge

   Når du sender opplysninger på søknadsskjemaet, servicekupongen eller meldingsskjemaet er opplysningene sikrere enn om du sender en e-post.

   Skjema kodes når du sender det, og kan dermed ikke leses av noen andre enn oss. Personlige opplysninger du gir behandles konfidensielt, og vil ikke på noen måte bringes videre.

 • SMS-varsel

  SMS-varsel

  Som Cresco-kunde kan du få SMS-varsel ved alle kjøp på kredittkortet ditt

  SMS-varsel er en umiddelbar tekstmelding til din mobiltelefon som sendes automatisk ved alle kjøp du belaster med ditt Cresco-kort. Meldingen gir informasjon om transaksjonen du har gjort og beløpet i norske kroner. Svært praktisk både hjemme og når du er på reise og handler i utenlandsk valuta. SMS-varsel er en tjeneste som lar deg bruke kortet ditt på en trygg måte. Du holder oversikt over eget forbruk og får større sikkerhet for at kontoen ikke feilbelastes.

   

  Du kan velge flere former for varsel:

  • Alle transaksjoner som overstiger en beløpsgrense du selv har angitt
  • Informasjon om transaksjoner og saldo siste 24 timer
  • Påminnelse om forfallsdato
  • Når kredittgrensen nærmer seg oppbrukt
  • Varslingen mottatt på e-post i stedet for/i tillegg til SMS

  SMS-varsling er gratis de 3 første månedene. Deretter vil tjenesten koste kr 1,- pr. varsel (varsel på e-post er gratis). For kredittkortet kredittkortet Cresco Gold er SMS-varsel alltid gratis.

  Bestill SMS-varsel
  (Du trenger din Kontofon-kode for å registrere deg, denne finner du på fakturaen din)

   

 • Samtykke for epost og SMS

  Registrer din epostadresse og ditt telefonnummer her for å motta gode tilbud og informasjon om dine produkter.

  Registrer

 • Betalingsforsikring Cresco

  Fordeler med Betalingsforsikring

  Med Betalingsforsikring har du alltid muligheten til å gjøre opp for deg.

  Du kan ikke forsikre deg mot uhell, men du kan gjøre økonomien din tryggere dersom noe skulle skje. Hvis du har Betalingsforsikring og skulle bli langvarig sykemeldt, arbeidsledig eller permittert, overtas betalingen av dine månedlige forpliktelser til oss. Ved disse forholdene dekker forsikringen månedlige avdrag og renter – hele 7 % av utestående saldo i inntil et år. Dermed nedbetales gjelden din hos oss i en ellers vanskelig periode. Ved kritisk sykdom eller tap av liv, innfris saldoen i sin helhet.

  Den økonomiske forpliktelsen til oss opprettholdes hvis du benytter deg av Betalingsforsikring. Du er derfor beskyttet mot betalingsanmerkninger og mislighold ved tilfeller som forsikringen dekker. Dette er med på å sikre at du fortsatt er i stand til å ta opp lån ved senere anledninger.

  Forsikringen koster 0,7 % av utestående saldo hver måned. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling. Dersom du har 10 000 kroner i saldo, vil den månedlige premien for Betalingsforsikring være 70 kroner. Forsikringspremien er spesifisert på fakturaen du får fra oss. Du kan når som helst si opp forsikringen. Gjør du dette innen 30 dager etter at forsikringen er trådt i kraft, refunderer vi innbetalt premie.

  Vil du benytte deg av tilbudet om Betalingsforsikring, fyller du ut skjemaet, eller ringer Kundeservice på telefon +47 24 06 20 00 .

  Dette er kun et utdrag av gjeldende bestemmelser. Du vil få tilsendt fullstendige vilkår og forsikringsbevis ved tegning av Betalingsforsikring.

  Forsikringsordningen gjelder kun hovedkortinnehaver.

  • Søk om betalingsforsikring og forsikringsbevis

   Forsikringsbevis betalingsforsikring

   Forsikringsbeviset gjelder for de som har inngått avtale om betalingsforsikring.

   Vil du benytte deg av tilbudet om betalingsforsikring, fyller du ut skjemaet eller ringer Kundeserivice på telefon +47 24 06 20 00.