Fornuftig kortbruk

Reis når du ønsker - med Cresco Gold

ProduktfordelerReiseforsikring

Om du vil dra på skiferie på Geilo eller ligge under en palme på Bahamas er opp til deg. Uansett hvor du reiser, er det greit å vite at du har forsikringen i orden.

Betal med Cresco Gold og du har reiseforsikring. Betaler du minimum 50 % av reisen  med Cresco Gold, har du en reiseforsikring som gjelder alle husstandsmedlemmer (barn under 21 år) eller inntil 3 medreisende.

Meld skade

Forsikringsytelser:

  Avbestilling kr. 10 000 pr. person/30 000 for gruppen
  Innhenting av fastsatt reiserute kr. 5.000 pr skadetilfelle
  Forsinket bagasje kr. 2000 pr. person, maks 8000 pr. skadetilfelle 
  Reisegods kr. 20 000 pr. person/ 30 000 for gruppen
  Erstatningsreise* kr. 10 000 pr. skadetilfelle
  Reisesyke
Ubegrenset pr. person
  Hjemtransport
Ubegrenset pr. person
  Reiseulykke død kr. 600.000 pr. person
  Reiseulykke invaliditet kr. 600 000 pr. person
  Reiseulykke død barn kr. 30 000 pr. barn
  Reiseulykke invaliditet barn kr. 600 000 pr person
  Reiseansvar kr. 3 000 000 pr person

For personer som har fylt 70 år, omfatter forsikringen kun følgende dekninger:
Reisegods, forsinket bagasje, forsinkelse, reiseavlysning og reiseansvar.

*Erstatningsreise
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset  at tjenestereiser er omfattet, dekkes ordinære reiseutgifter for en annen person som må avløse forsikrede etter erstatningsmessig hjemtransport. Sikrede er pliktig til først å ta kontakt med selskapet / SOS International for bestilling av nye hjemreisebilletter. Rf. vilkårets pkt. 7.5.4.

For mer informasjon, se forsikringsvilkår og forsikringsbevis

Ved skade
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring (+47 915) 04818

Pris Cresco Gold: Nominell rente: 17,8 %. Effektiv rente 28,5 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 16.942,- Priser og betingelser gjelder per 27.01.2017, og kan bli endret.