Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Gold: Eff. rente 28,5 %, 15 000 o/ 12 mnd. Totalt 16 942. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Reis når du ønsker - med Cresco Gold

ProduktfordelerReiseforsikring

Om du vil dra på skiferie på Geilo eller ligge under en palme på Bahamas er opp til deg. Uansett hvor du reiser, er det greit å vite at du har forsikringen i orden.

Betal med Cresco Gold og du har reiseforsikring. Betaler du minimum 50 % av reisen  med Cresco Gold, har du en reiseforsikring som gjelder alle husstandsmedlemmer (barn under 21 år) eller inntil 3 medreisende.

Meld skade

Forsikringsytelser:

 Avbestillingkr.10 000 pr. person/30 000 for gruppen
 Innhenting av fastsatt reiserutekr.5.000 pr skadetilfelle
 Forsinket bagasjekr.2000 pr. person, maks 8000 pr. skadetilfelle 
 Reisegodskr.20 000 pr. person/ 30 000 for gruppen
 Erstatningsreise*kr.10 000 pr. skadetilfelle
 Reisesyke
Ubegrenset pr. person
 Hjemtransport
Ubegrenset pr. person
 Reiseulykke dødkr.600.000 pr. person
 Reiseulykke invaliditetkr.600 000 pr. person
 Reiseulykke død barnkr.30 000 pr. barn
 Reiseulykke invaliditet barnkr.600 000 pr person
 Reiseansvarkr.3 000 000 pr person

For personer som har fylt 70 år, omfatter forsikringen kun følgende dekninger:
Reisegods, forsinket bagasje, forsinkelse, reiseavlysning og reiseansvar.

*Erstatningsreise
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset  at tjenestereiser er omfattet, dekkes ordinære reiseutgifter for en annen person som må avløse forsikrede etter erstatningsmessig hjemtransport. Sikrede er pliktig til først å ta kontakt med selskapet / SOS International for bestilling av nye hjemreisebilletter. Rf. vilkårets pkt. 7.5.4.

For mer informasjon, se forsikringsvilkår og forsikringsbevis

Ved skade
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring (+47 915) 04818

Pris Cresco Gold: Eff. rente 28,5 %, 15 000 o/ 12 mnd. Totalt 16 942. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.