ENDRING PÅ FAKTURA FRA 1. JANUAR 2017

Fra januar 2017 vil beløpsfeltet på giroen/e-fakturaen din endre seg fra å være blank til å vise totalbeløpet du har utestående. Du velger om du vil betale dette beløpet eller valgfritt beløp som er likt eller større enn minimumsbeløpet. 

Spørsmål og svar om fakturaendringen
Fornuftig kortbruk

Cresco Car Premium - bilkortet

Produktfordeler

Kontofon gir kontotilgang fra telefon

Du kan selv kontrollere og styre kontoen din døgnet rundt med telefonen. Med kontonummer og kontofonkode kan du selv overføre penger, kontrollere saldo og de siste bevegelsene på kontoen.

Du kan selv betjene kontoen med telefonen din

Du kan ringe kontofonen 24 timer i døgnet på nummer 815 22 040. Der blir du bedt om å taste inn ditt kontonummer, som du finner du på kontoutskriften eller på baksiden av kortet. Deretter taster du inn din kontofonkode (3 siffer). Du blir enkelt og greit fortalt hva du skal gjøre når du ringer.

På Kontofon kan du gjøre følgende valg:

  • Tast  1  De siste bevegelser på konto
  • Tast  3  Endring av Kontofonkode
  • Tast  4  Saldo og renter forrige år
  • Tast  5  Rente- og gebyropplysninger
  • Tast 70  Kontantoverføring
  • Tast 80  Kontooversikt
  • Tast 81  Sperre kort

Du kan bestille kontofonkode via vårt bestillingsskjema dersom du ikke har denne.
Dersom du har sendt oss et fullmaktsskjema, kan du få overført penger fra kortet til din bankkonto. Fyll ut bestillingsskjemaet om du ønsker denne muligheten.

Ved å logge deg inn i nettbanken ved hjelp av bankID har du tilgang til alle disse tjenestene og noen flere.

*Eff rente 32,93 %, 15000 o/12 mnd. Totalt 17.208