Fornuftig kortbruk

Alltid penger tilgjengelig

Produktfordeler

Kredittkortet Cresco Access
- penger i reserve uten at det trenger å koste deg noe

Å ha et Cresco Access kredittkort koster deg ikke noe dersom du ikke bruker det. Renter og gebyr påløper kun for de dager kreditten tas i bruk.

 

  Årsavgift
kr.
0,-

 
  Varekjøp inn-/utland
kr.
0,-
 
  Minibank innland
kr.
10,-

 
  Minibank utland kr.
35,-
 + 1,5 % av beløp  
  Skranke innland/utland, i bank/post**
kr.
50,-
+ 1,5 % av beløp  
  Administrasjonsgebyr kr.
39,-

(0,- for saldo under 250,-)

 
  Overtrekksgebyr pr. måned
kr.
50,-

 
  Valutapåslag ved omregning fra annen valuta

1,75 %

 
  Valutapåslag utenom Europa    2 %    
  Nominell rente pr. år*
   19,20 %    
      
  **Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttakdato. Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Beløpsgrenser:

   Varekjøp i Norge:  kr.  20.000,-  pr. 7 dager  
   Varekjøp i utlandet:  kr.  20.000,-  pr. 7 dager  
   Kontantuttak i Norge/utlandet:  kr.  10.000,-  pr. 7 dager  

Har du behov for høyere beløpsgrense, bruk bestillingskjema eller ta kontakt med Kundeservice på telefon (+47) 24 06 20 00 .

 

Du bestemmer hva du vil betale

Du kan dele opp nedbetalingen i så store månedlige beløp som du selv ønsker, så lenge du betaler over minimumsbeløpet (se pkt. 2). Om du vil, kan beløpet varieres fra måned til måned. Da fyller du bare inn et annet beløp på giroen.

Betalingsbetingelser:

 

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp. Renten er avhengig av det generelle rentenivået. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3 % av benyttet kreditt og minimum kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.

Pris Cresco Access: Nominell rente: 19,20 %. Eff. rente 29,65 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 17.217,- Priser og betingelser gjelder per 01.03.2018, og kan bli endret.