Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Access: Eff. rente 24,9%, 25.000 kr o/12 mnd. Kostnad 3.144 kr. Totalt 28.144 kr Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Alltid penger tilgjengelig

Produktfordeler

Kredittkortet Cresco Access
- penger i reserve uten at det trenger å koste deg noe

Å ha et Cresco Access kredittkort koster deg ikke noe dersom du ikke bruker det. Ved bruk av Cresco Access får du inntil 45 dager rentefri betalingsutsette på alle kjøp.

 

  Årsavgift
kr.
0,-

 
  Varekjøp inn-/utland
kr.
0,-
 
  Minibank innland
kr.
10,-

 
  Minibank utland kr.
35,-
 + 1,5 % av beløp  
  Skranke innland/utland, i bank/post**
kr.
50,-
+ 1,5 % av beløp  
  Administrasjonsgebyr kr.
39,-

(0,- for saldo under 250,-)

 
  Overtrekksgebyr pr. måned
kr.
50,-

 
  Valutapåslag ved omregning fra annen valuta

1,75 %

 
  Valutapåslag utenom Europa    2 %    
  Nominell rente pr. år*
   19,20 %    
  Hastekortkr850  
  **Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttakdato. Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Beløpsgrenser:

   Varekjøp i Norge:  kr.  20.000,-  pr. 7 dager  
   Varekjøp i utlandet:  kr.  20.000,-  pr. 7 dager  
   Kontantuttak i Norge/utlandet:  kr.  10.000,-  pr. 7 dager  

Har du behov for høyere beløpsgrense, bruk bestillingskjema eller ta kontakt med Kundeservice på telefon (+47) 24 06 20 00 .

 

Du bestemmer hva du vil betale

Du kan dele opp nedbetalingen i så store månedlige beløp som du selv ønsker, så lenge du betaler over minimumsbeløpet (se pkt. 2). Om du vil, kan beløpet varieres fra måned til måned. Da fyller du bare inn et annet beløp på giroen.

Betalingsbetingelser:

 

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp. Rentefri kredittid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 4 % av benyttet kreditt og minimum kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.

Pris Cresco Access: Eff. rente 24,9%, 25.000 kr o/12 mnd. Kostnad 3.144 kr. Totalt 28.144 kr Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.