Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Unique: Nominell rente: 10,95 %. Effektiv rente 16,0 %, 15.000 o/ 12 mnd, totalt kr 16.242,-. Priser og betingelser gjelder per 01.03.2017, og kan bli endret.

Gunstige betingelser

Produktfordeler

Pass godt på kortet ditt

Et kredittkort er normalt den tryggeste måten du kan oppbevare penger på.

Men ingen systemer er trygge dersom du selv ikke følger noen enkle sikkerhetsregler. Husk at kortet inneholder dine penger, og det er bare du som kan hindre at uvedkommende får tak i dem.

 1. Cresco Unique-kortet skal behandles som et verdipapir på lik linje med for eksempel kontanter.
 2. Oppbevar alltid kortet på et trygt sted, og utilgjengelig for andre.
 3. Lær PIN-koden utenat.
 4. Oppbevar aldri PIN-koden, i noen form, sammen med kortet.
 5. Kontroller med jevne mellomrom at du har kortet ditt.
 6. Fortell aldri PIN-koden til noen.
 7. Lån aldri bort ditt personlige Cresco Unique-kort.
 8. Sørg for at ingen ser PIN-koden din når du tar ut kontanter eller betaler med kortet.
 9. Oppbevar kortet så det ikke bøyes, ripes eller utsettes for unødvendig slitasje.
 10. Ikke utsett kortet for magnetiske påvirkninger. Vær spesielt oppmerksom på høyttalere og elektriske apparater.
 11. Kontroller alltid kontoutskriftene mot egne kvitteringer.

Se også sikker handel på nettet.

Pris Cresco Unique: Nominell rente: 10,95 %. Effektiv rente 16,0 %, 15.000 o/ 12 mnd, totalt kr 16.242,-. Priser og betingelser gjelder per 01.03.2017, og kan bli endret.