Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Unique: Eff. rente 16,0 %, 15 000 o/ 12 mnd, totalt kr 16 242. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Gunstige betingelser

Produktfordeler

Prisliste - gjeldende fra 01.03.2017

Rente 

Sparerente fra første krone

   1,25 %

*

Rente ved bruk av kreditt (påløper fra dag én)    10,95 %

    

Gebyroversikt

     
Varekjøp i Norge og i utlandet 
kr. 0,-
 
Kontantuttak av inntil kr 1000,- v/varekjøp i Norge 
kr. 0,-
 
NettKonto 
kr. 0,-
Bestilling av kvitteringsoblat kr. 10,-
Overføring til egen konto via kontofon kr.
0,-
Overføring til egen konto ved henvendelse til Kundeservice kr. 0,-

Minibankuttak i Norge kr. 10,-

Minibankuttak i utlandet kr. 25,-

Månedsgebyr ved bruk av kreditt kr. 25,-

*

Valutapåslag ved bruk av kort i Europa
   1,75 %
Utenfor Europa
   2%

Årsavgift

     
Årsavgift
kr. 0,-
Årsavgift for tilleggskort
kr. 0,-
Årsavgift for studentmedlemmer
kr. 0,-

Beløpsgrenser

     
Varekjøp i Norge:
kr. 40.000,-
pr. 7 dager
Varekjøp i utlandet: kr. 40.000,- pr. 7 dager
Kontantuttak i Norge/utlandet: kr. 10 000,- pr. 7 dager

* Utmeldte medlemmer og medlemmer i organisasjoner uten Cresco Unique-avtale, har p.t. 1 % innskuddsrente og 11,35 % kredittrente. Årsavgiften er kr. 250,- og månedsgebyret er kr 35,- ved bruk av kreditt.

Har du behov for høyere beløpsgrense, bruk bestillingsskjema eller ta kontakt med Kundeservice på telefon (+47) 24 06 20 00 .

 

Betalingsbetingelser

Kontohaver er innforstått med at renter beregnes daglig og godskrives/belastes konto månedlig. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.

Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3 % av benyttet kreditt og minimum kr. 200,- eller hele saldo om den er lavere. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.

Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven ac 13.05.88 nr 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.

Pris Cresco Unique: Eff. rente 16,0 %, 15 000 o/ 12 mnd, totalt kr 16 242. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.