Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Gold: Eff. rente 28,5 %, 15 000 o/ 12 mnd. Totalt 16 942. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Reis når du ønsker - med Cresco Gold

Produktfordeler

Hva koster Cresco Gold?

Cresco Gold har ingen årsavgift eller gebyr på varekjøp. Med Cresco Gold kan du utsette betalingen uten rentekostnader i inntil 45 dager.

Prisliste

Årsavgift

  kr.

  0,-

 

 
Administrasjonsgebyr e-faktura  kr.  0,-    
Administrasjonsgebyr papirfaktura kr. 45,-     
Varekjøp inn-/utland  kr.  0,-    
Minibank innland  kr. 35,-

  + 1,5%

 
Minibank utland* kr.0,-   
Skranke inn-/utland i bank/post*  kr. 75,-

  + 0,5 % av beløp

 
Overtrekksgebyr pr måned 0,5 %

  minimum kr 50,-

 
Valutapåslag ved omregning fra annen valuta   1,75 %    
Nominell rente 17,8    
 Hastekortkr850,-  

*)Renter på kontantuttak beregnes fra uttak til innbetalingsdato. Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttaksdato. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. Dette gjelder ikke dersom du har innskudd på kontoen du overfører/betaler fra.

Beløpsgrenser

Varekjøp i Norge

 kr.

 75.000,-

  pr. 7 dager

 
Varekjøp i utlandet kr. 75.000,-

  pr. 7 dager

 
Kontantuttak i Norge/utlandet kr. 10.000,-

  pr. 7 dager

 

Betalingsbetingelser dersom du velger å fordele betalingen over tid:

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kredittid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig overtrekksgebyr. Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttaksdato. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på minimum 4 % av benyttet kreditt og min. kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.
 

Pris Cresco Gold: Eff. rente 28,5 %, 15 000 o/ 12 mnd. Totalt 16 942. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.